Издавачка дел.

Vodiči kroz arhivske fondove Istorijskog arhiva Srem,

(I, II, III, IV sveska)

Glavni urednik: Nada Simić Lemajić

Priređivači: Dragomir Živanović, Svetislav Srdić, Dragica Vulin

Istorijski arhiv “Srem” je do izrade ovog Vodiča predstavio svoje fondove u dve knjige vodiča, prva je objavljena 1972. godine, dok je druga objavljena 1977. godine, u okviru edicije “Arhivski fondovi i zbirke u arhivima i arhivskim odeljenjima u SFRJ – SAP Vojvodina”. U prvom Vodiču, iz 1972. godine, predstavljeno je 320 fondova. U drugom Vodiču, iz 1977. godine, predstavljeno je 457 fondova i zbirki. Kako je u protekle tri decenije došlo do značajnih promena i povećanja arhivskih fondova u našem arhivu, bilo je neophodno, kako za radnike arhiva tako i istraživače, izraditi novi vodič. Zato smo od 2002-2005. godine, pristupili izradi Vodiča kroz arhivske fondove, sa podacima na osnovu trenutnog stanja u našim depoima. Kao rezultat dugotrajnog i sveobuhvatnog rada predstavljamo vam:

prvu svesku u kojoj je obrađeno 286 fondova, odnosno 1.581 metar dužni arhivske građe.

drugu svesku u kojoj je obrađeno 220 fondova, odnosno 1.560 metara dužnih arhivske građe.

treću svesku u kojoj je obrađeno 285 fondova, odnosno 792 metra dužna arhivske građe.

četvrtu svesku u kojoj su obrađena 422 fonda, odnosno 432 metra dužna arhivske građe.

 

SPOMENICA ISTORIJSKOG ARHIVA “SREM”

Spomenica14 PDF

Istorijski časopis, godišnjak

Urednik: mr Đorđe Đurić

U savremenom, sve više globalizovanom svetu u kome neki autori govore o “kraju istorije” postavlja se pitanje o potrebi proučavanja istorije, a samim tim i lokalne povesti. Naravno, ovakva razmišljanja zanemaruju da je istorijska svest, barem u evropskoj kulturi, osnova ljudskog identiteta i nasušna duhovna potreba svakog čoveka. Kada kažemo istorijska svest, tu se ne misli samo na saznanja i predstave do kojih se dolazi čitanjem istoriografskih dela, već na svest koja nastaje pod uticajem tradicije, vaspitanja u duhu određene kulture i osećaja pripadnosti zajednici.

Stvarajuci osecaj za postojanje prošlosti, sadašnjosti i buducnosti istorijska svest “humanizuje” pojedinca, i time što mu pruža predstavu o njegovom postojanju u odedenom vremen, cini ga delom covecanstva. Ako imamo u vidu da istorijska nauka ima zadatak da rekonstruiše i tumaci prošlost na objektivan i naucno zasnovan nacin, jasno je da ona treba da ima presudnu ulogu u kreiranju istorijske svesti i da u tome traži smisao svog postojanja. U tom kontekstu treba posmatrati i proucavanje lokalne ili, kako je neki umanjujuci joj znacaj zovu, zavicajne istorije.

Pored toga što bi trebalo da izloži i objasni istoriju odredene regije, proucavanje lokalne istorije ima veoma znacajnu ulogu kao etapna faza za sinteticku istoriografiju, koja se smatra krunom istorijske nauke. Za to je možda najbolji primer proucavanja Velike francuske revolucije, istorijskog dogadaja (i procesa) koji privlaci pažnju istraživaca još od savremenika sa kraja XVIII veka pa do danas i o kome je verovatno napisano najviše literature. Naime, pocetkom XX veka obavljena su velika sistematska istraživanja u lokalnim arhivima i napisane monografije o pojedinim regijama Francuske u Revoluciji. Ta istraživanja su iz temelja izmenila dotadašnju predstavu o nekim socijalnim i verskim pitanjima, i pokazala da su se neki procesi indukovali u “provinciji”, a ne samom Parizu kako se do tada mislilo.

U poredenju sa velikim evropskim narodima, pa cak i sa nekim po broju manjim od nas, naša sinteticka istoriografija je u velikom zaostatku. Razlog za to nije, po našem mišljenju, neproduktivnost ili nestrucnost naših istoricara, vec, izmedu ostalog, i nedostatak kvalitetno napisanih lokalnih istorija i obradenih pojedinih istorijskih disciplina.

Dela koja obraduju teme iz lokalne istorije, cak i kada nemaju veliku istoriografsku vrednost, veoma su znacajna, jer brzo posle nastanka postaju istorijski izvor. Zamislimo, recimo, da danas imamo jednu sacuvanu istoriju Mitrovice koju je napisao neki ondašnji sveštenik, ucitelj ili možda apotekar u XVIII ili XIX veku. Ona bi danas bila izvor od neprocenjive vrednosti cak i ako bi u strucnom smislu bila loše napisana.

Svi oni koji bi danas pisali o istoriji Mitrovice, Srema, pa cak i sinteze nacionalne istorije koristili bi je kao dragocen izvor.

Srbi su u pojedinim periodima svoje istorije stvarali i negovali kulturu koja ih je bez sumnje svrstavala u krug naroda evropske civilizacije. Medutim, izloženi razarajucim ratovima koji su cesto bili na ivici genocida, prinudeni da se neprestano sele, bez države i njenih institucija nisu mogli sacuvati mnogo ostataka materijalne kulture i pisanih izvora.

To je verovatno jedan od razloga što su Srbi medu retkim evropskim narodima, ako ne i jedini koji do sada nije uspeo da sacini svoju nacionalnu enciklopediju i nacionalni biografski leksikon. Osnov za pisanje humanistickih enciklopedija i leksikona, mada se to ne cini na prvi pogled, cine upravo dela koja obraduju lokalnu istoriju i dela iz njenih specijalistickih grana.

Polazeci od recenog Uredništvo se opredelilo da casopis Spomenica Istorijskog arhiva “Srem” koncipira kao casopis, koji ce prvenstveno objavljivati radove iz društvene , politicke i kulturne istorije Srema (Srema kao geografske regije bez obzira na njegovu današnju politicku podelu), ostavljajuci pri tom prostora i za tekstove koji se odnose na istoriju drugih regija. Uz to, uvažavajuci prirodu ustanove koja stoji iza ovog casopisa, nastojacemo da objavljujemo dokumenta i arhivsku gradu koja po svom znacaju zaslužuje da javnosti bude prezentovana u celini i u svom izvornom obliku. U skladu sa tim deo prostora bice posvecen i radu arhivistickih službi. Namera nam je takode, da strucnu javnost, ali i ostalu citalacku publiku na prikladan nacin, uz kriticke komentare, obaveštavamo o najnovijim istorijografskim radovima koji obraduju prošlost Srema.

Buduci da se nalazi tek na pocetku posla na kome je zamislilo da istraje, Uredništvo poziva sve poznavaoce i zaljubljenike istorije Srema da svojim radovima obogate sadržaj sledecih brojeva casopisa, a da primedbama i sugestijama poprave njegov kvalitet.

Izvod iz teksta mr Ðorda Ðurica (Treba li nam danas lokalna istorija?), objavljen u predgovoru 2. broja Spomenice Istorijskog arhiva “Srem”, 2003. godine.

***

Prvi broj Spomenice Istorijskog arhiva “Srem” je objavljen 2002. godine. Pokretac casopisa i prvi urednik bila je Nada Simic Lemajic.

Pages: 1 2 3 4 5 6


O arhivu Srem ..

Историјски архив Срем
Сремска Митровица.

ulica Vuka Karadžića 4, centrala 022/613-592, faks 022/621-861, direktor 022/625-393

Ranija Obaveštenja

Kategorije

Pretraga

unesite željeni pojam