« | Home | »

ИЗВЕШТАЈ О СПРОВЕДЕНОЈ ОБУЦИ НА ТЕМУ: ПРИМЕНА НОВОГ ЗАКОНА О АРХИВСКОЈ ГРАЂИ И АРХИВСКОЈ ДЕЛАТНОСТИ

Током јуна месеца 2021. године Историјски архив „Срем“ је у сарадњи са Привредном комором Србије – РПК Сремска Митровица, свим општинским управама Сремског округа и Градом Сремска Митровица спровео обуку о примени Закона о архивској грађи и архивској делатности („Сл. Гласник РС“ бр. 6/2020).

Обуку је реализовала Мирјана Медалић виши архивист ИА „Срем“, а своје прсуство поред регистраура које редовно сарађују са Архивом, пријавио je велики број нових стваралаца архивске грађе и документарног материјала.

Овај вид упознавања са обавезама на заштити архивске грађе у настајању, показао се као добар начин пружања стручне помоћи свим регистратурама, а нарочито ствараоцима/имаоцима који ће применом новог Закона први пут остварити сарадњу са Установом заштите.

Током наредних месеци очекује се доношење подзаконских аката у складу са Законом и у вези са тим планирају се обуке и стручна предавања која ће свим ствараоцима пружити стручна упутства и неопходну помоћ.

Овим путем се захваљујемо РПК Сремска Митровица, свим општинским управама у Сремском округу и Граду Сремска Митровици на организацији и техничкој подршци у изузетно успешној реализацији ових стручних предавања.

РУМА, 14.6.2021. /конференцијска сала Културног центра Рума, Вељка Дугошевића 102

СТАРА ПАЗОВА, 16.6.2021. /Бела зграда, Трг Зорана Ђинђића бб

https://www.youtube.com/watch?v=PX_91heRUDE

 

ИНЂИЈА, 17.6.2021. /велика сала Културног центра, Војводе Степе 40а

СРЕМСКА МИТРОВИЦА, 22.6.2021.  /велика сала Градске куће, Светог Димитрија 13

ИРИГ, 24.6.2021. /мала сала (II спрат) Општинске управе, Војводе Путника 1

ПЕЋИНЦИ, 25.6.2021. /сала за састанке Општинске управе, Слободана Бајића 5

 

ШИД, 29.6.2021. /сала Скупштине општине, Карађорђева 2

 

 


.. o članku