Линкови Архива

unesco.gif

UNESCO Archives Portal

Сајт Историјског архива Срем налази се у веб адресару UNESCO-a.

На српским страницама Википедије постављене су све информације о Историјском архиву Срем.

Arhiv Jugoslavije

Васе Пелагића 33, 11000 Београд, Србија
+38 11 3690-252, 3690-253, 3690-261, 3690-262
+38 11 3066-635
Архивска грађа се може користити у читаоници сваког радног дана од 9.00ч до 18.00ч.


Aрхив Србије, Карнегијева 2, 11000 Београд
(+381) 11/33-70-781, 33-70-782, 33-70-879, 33-70-880


Архив Војводине, Дунавска 35, 21000 Нови Сад, Србија
тел: (381) 21/48-918-00, факс: (381) 21/522-332


Istorijski arhiv u Pančevu

Србија, 26000 Панчево, Немањина б.б.
тел./факс: (+381 13) 317-344; 331-240

12 000 Пожаревац, улица др Војислава Дулића бр. 10
тел./факс: 012/223-082
Депо : 12 000 Пожаревац, улица Моше Пијаде бб
тел. 012/221-330

Sirmium Info – Mитровачки информативни портал

 


O arhivu Srem ..

Историјски архив Срем
Сремска Митровица.

ulica Vuka Karadžića 4, centrala 022/613-592, faks 022/621-861, direktor 022/625-393

Kategorije

Pretraga

unesite željeni pojam