Издавачка дел.

ibarsko.jpgfotomonografija.jpg

img733   img734   img738   img737   img736 img739

 

img741    

      

  

  

 

 

 

 

 

ИЗДАВАЧКА ДЕЛАТНОСТ ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА “СРЕМ”

СВРСТАНА ЈЕ У ЧЕТИРИ СЕРИЈЕ:

1. Научно-информативна средства о архивској грађи

2. Часопис

3. Монографије

4. Грађа

 

Научно информативна средства:

Радован Срдић, Момчило Митровић, Информатор радничког покрета и НОБ-а у Срему, Сремска Митровица 1988.

Гордана Радоњић, сарадник аутор, Архивски фондови и збирке у архивима и архивским одељењима у СФРЈ САП Војводине, Београд 1977.

Вилма Ђонлић и Емилија Росић, Водич кроз архивске фондове, Сремска Митровица 1972.

Водич кроз фондове Историјског архива „Срем“, свеска 1, Сремска Митровица  2003. (главни и одговорни уредник Нада Симић Лемајић, приређивачи: Драгомир Живановић, Свестислав Срдић и Драгица Вулин)

 Водич кроз фондове Историјског архива „Срем“, свеска 2, Сремска Митровица, 2004. година. (главни и одговорни уредник Нада Симић Лемајић, приређивачи: Драгомир Живановић, Свестислав Срдић и Драгица Вулин)

Водич кроз фондове Историјског архива „Срем“, свеска 3, Сремска Митровица, 2005. година. (главни и одговорни уредник Нада Симић Лемајић, приређивачи: Драгомир Живановић, Свестислав Срдић и Драгица Вулин)

Водич кроз фондове Историјског архива „Срем“, свеска 4, Сремска Митровица, 2005. година. (главни и одговорни уредник Нада Симић Лемајић, приређивачи: Драгомир Живановић, Свестислав Срдић и Драгица Вулин).

Водич  – преглед архиских  фондова  преузетих у Историјски архив „Срем“ од 2000. до 2018. године. приређивачи: Дејан Moстарлић, Мирјана Медалић, Мирјана Теодоровић, Вања Санадер, Светислав Срдић и Зоран Живановић, (уредник Нада Симић Лемајић), Сремска Митровица 2018.

Часопис:

Од 2002. године покренут  је часопис Споменица Историјског архива „Срем“.

Споменица Историјског архива „Срем“ је од самог почетка сврстан у категорији М-3 и од Министарства културе се вреднује као часопис од националног значаја.

Часопис излази једном годишње и до краја  2018.  објављено  је 17.  бројева.

Главни уредник првог броја је била Нада Симић Лемајић, од  2-16 броја часопис је уређивао др Ђорђе Ђурић. Уредник 17. броја Споменице, који је објављен 2018. године је др Ненад Нинковић.

Монографије:

Момчило Митровић, Сасе у слободи, Сремска Митровица 1978.

Момчило Митровић, Стејановци у слободи,Сремска Митровица 1982.

Момчило Митровић, Сто година фабрике намештаја „Срем“ Инђија, Сремска Митровица 1987.

Радован Срдић, Јарак у рату и револуцији, Сремска Митровица 1987.

Радован Срдић, Битка на легету 1914, Сремска Митровица 1994.

Ненад Лемајић, Бакићи последњи српски деспоти,Сремска Митровица 1995.

Павле  Поповић, Радомир Прица, Јасна  Симић и Драгомир  Живановић, Новац и банкарство у прошлости Срема, Сремска Митровица 1996.

Јован Пејин, Колонизација Хрвата на српској земљи у Срему, Славонији и Барањи, Сремска Митровица 1997.

Ненад Лемајић, Грађа за српску средњовековну историју, Сремска Митровица 1996.

Ненад Лемајић, Српски народни прваци, главари и старешине после пропасти средњовековних држава, Сремска Митровица 1999.

Историјски архив „Срем“ 1946-2001, Сремска Митровица 2001. ( главни уредник Радован Срдић)

Радован Срдић,  Стејановци, Сремска Митровица 2002.

Ненад Лемајић, Сеобе становника Мањаче у Срем, Сремска Митровица 2004.

Снежана Божанић, Ибарско језгро светостефанског властелинства Манастир Бањска, Сремска Митровица 2006.

Ненад Лемајић, Српска елита на прелому епоха, Сремска Митровица  2006.

Н. Лемајић,Ђ. Ђурић, В. Гавриловић, Б. Шимуновић-Бешлин, Н. Симић-Лемајић,   Град вреднији од царске кћери – Сремеска Митровица, Сремска Митровица  2008.

N. Lemajić, Đ. Đurić, V. Gavrilović, B. Šimunović Bešlin, N. Simić Lemajić, Sremska Mitrovica – City worthier than an Emperor’s daughter, Sremska Mitrovicа 2008.

Душко Ковачевић, Бешеново, Манастир Светих архангела Михаила и Гаврила, Сремска Митровица-Нови Сад  2011.

Владан Гавриловић, Племство код Србау Јужној Угарској у 17. и18. веку, Сремска Митровица  2012.

Александар Декански, Eo Ipso,Сремска Митровица  2014.

Радован Срдић, Битка на Легету, друго допуњено издање, Сремска Митровица 2016.

Ненад Лемајић, Историја Спорта у Сремској Митровици,  Књига I, Сремска Митровица 2016.

Ненад Лемајић, Историја Спорта у Сремској Митровици,  Књига II, Сремска Митровица 2018.

Мiroslava Mirković, Sirmium Its from history Sirmium Its History from the First Century AD to 582 AD, (књига је на енглеском језику) Sremska Mitrovica – Novi Sad 2017.

Каталог , Руски емигранти у Среу и Сремској Митровици, Сремска Митровица 2018.

Горан Васин, Ненад Нинковић, Историја будимске епархије, Сремска Митровица 2018.

Горан Васин, Ненад Нинковић, Срем у Првом светском рату – лојалнос и преки суд, Сремска Митровица  2018.

Грађа:

Владан Гавриловић, Земљишна књига села  Вогањ 1758 – 1840, Сремска Митровица 2004.

Владан Гавриловић, Земљишна књига села  Марадик 1758 – 1840, Сремска Митровица 2004.

Ђорђе Бошковић, Јулијана Голчевски, Магистрат трговишта Рума, Сремска Митровица – Рума 2005.

Ненад Лемајић, Матроз (документа о друштвеној интеракцији локалног привредног гиганта у периоду социјалистичког самоуправљања), Књига I, Сремска Митровица 2013.

 

 

Pages: 1 2 3 4


O arhivu Srem ..

Историјски архив Срем
Сремска Митровица.

ulica Vuka Karadžića 4, centrala 022/613-592, faks 022/621-861, direktor 022/625-393

Kategorije

Pretraga

unesite željeni pojam