« | Home | »

Истраживачки рад Мирјане Теодоровић, вишег архивисте ИА „Срем“: „Узроци, настанак и развој болести у Срему од XVIII до почетка XX века привукао пажњу стручне и шире јавности

Наша архивисткиња Мирјана Теодоровић написала је значајан рад у 14. броју часописа Споменица Историјског архива „Срем“,  објављен 2015. године, са темом „Узроци, настанак и развој болести у Срему од XVIII до почетка XX века.

Овај рад је наишао на леп пријем у стручној и широј јавности.

Делови рада објављени су 14. септембра 2020. године у чланку Наташе Анђелковић, новинарке BBC News на српском језику под насловом  Србија и куга: Сећање на „време кад су живи завидели мртвима“ у Иригу.

Чланак BBC News можете прочитати:

https://www.bbc.com/serbian/lat/srbija-53983065

Рад Мирјане Теодоровић спомиње се и у часопису Hrvatska riječ u članku аутора S.D. Trajne posledice teškog vremena који је објављен 16. априла 2020. године. 

Чланак у часопису Hrvatska riječ  можете прочитати:

http://www.hrvatskarijec.rs/vijest/5468/Trajne-posljedice-teskog-vremena/

Поред тога што је тема у условима пандемије COVID 19 која погађа свет занимљива, рад Мирјане Теодоровић вишег архивисте у Историјском архиву „Срем“ је и у стручним круговима оцењен као значајан допринос истраживању здравства и епидемија.


.. o članku