О Архиву

Историјски архив Срем је основан 1946. године, са седиштем у Сремској Митровици. Територијална надлежност Архива обухвата Град Сремску Митровицу и  шест општина Сремског округа: Стару Пазову, Инђију, Ириг, Шид, Руму и Пећинце.

Стварна надлежност се односи на архивску грађу и регистратурски материјал који су настали у раду ранијих и садашњих органа власти, институција, организација, односно правних субјеката и појединаца са подручја територијалне надлежности.

Заштита архивске грађе је основна делатност Архива и она се заснива на Закону о културним добрима (Сл. гл. РС 71/94), Правилнику о ближим условима за почетак рада и обављање делатности установа заштите културних добара (Сл. гл. РС 21/95), Закону о јавним службама (Сл. гл. РС 42/91, 71/94), Закону о делатностима од општег интереса у области културе (Сл. гл. РС 49/92), Закону о раду (Сл. гл. РС 25/05, 61/05), Закону о буџетском систему (Сл. гл. РС бр. 9/02 и 87/02, …….), Решењу о утврђивању територије архива (Сл. гл. РС 7/96), као и на одлукама општина о поверавању послова заштите архивске грађе.

Стручни рад се заснива на законским прописима као и на упутствима и препорукама, односно на позитивним достигнућима архивистике.

У депоима Историјског архива Срем чува се 1340 архивских фондова (око 7000 дужних метара архивске грађе)  и збирки насталих у временском распону од 17. века до данашњих дана.

Историјски архив Срем, у оквиру своје територијалне надлежности, врши стручни теренски надзор над 920 активних регистратура (државних органа, органа локалне самоуправе,  установа,  задруга и предузећа) у којима се налази на десетине хиљада дужних метара регистратурског материјала.

Рад у Архиву организован је по Одељењима: општих послова,  за заштиту архивске грађе и регистратурског материјала на терену, за регистратурско сређивање и обраду архивске грађе, за коришћење и издавање архивске грaђе, за истраживање и публиковање архивске грађе.

Историјски архив Срем је смештен у згради која је изграђена крајем XVIII века за потребе Војне границе. Законом је заштићена као културно добро. Зграда је након више адаптација у потпуности прилагођена потребама Архива. Поред централне зграде Архив користи још два објекта у којима се налазе смештајни депои. У Архиву ради 21 радник.

Радно време је од 7-15 часова, радним данима.

Рад са истраживачима уторак, среда и четвртак од 8-11 часова.

Обавезна је најава истраживача дан раније служби коришћења.

zgrada

 

ВД директор: Дејан Уметић

Адреса: Вука Караџића 4

22 000 Сремска Митровица
Тел./факс: 022 621-861
E-mail: info@arhivsrem.org.rs

infozahtevi@arhivsrem.org.rs

Правник:

office.arhivsm@gmail.com

 


O arhivu Srem ..

Историјски архив Срем
Сремска Митровица.

ulica Vuka Karadžića 4, centrala 022/613-592, faks 022/621-861, direktor 022/625-393

Kategorije

Pretraga

unesite željeni pojam