Коришћење

Служба коришћење архивске грађе омогућава свим правним и физичким лицима као и заинтересованим истраживачима, коришћење архивске грађе у различите јавно правне, приватне и научне сврхе.

Услови и начин коришћења архивске грађе и библиотечког материјала утврђени су Законом о културним добрима и Правилником о условима и начину коришћења архивске грађе.

Захтеви за издавање потврда о подацима из архивске грађе, оверених копија и преписа архивске грађе за потребе државних органа и организација, као и за остваривање права физичких и правних лица, подносе се у писаном облику, лично или поштом.

ФОРМЕ ЗАХТЕВА КОЈЕ МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ:

e@zahtev.jpg

E-mail: infozahtevi@arhivsrem.org.rs

Архив ради са странкама сваког дана од 8-14 часова, осим суботе и недеље. Странке се архиву могу обратити и писменим путем, или нам послати E-mail.

Читаоница

Рад са истраживачима: уторак, среда и четвртак од 8-11 часова.

Обавезна је најава истраживача дан раније служби коришћења на телефон 022/ 621-861

Контакт подаци

Адреса: Историјски архив Срем

Вука Караџића 4

Сремска Митровица

Телефон: 022/613-592

Факс: 022/621-861

 

 


O arhivu Srem ..

Историјски архив Срем
Сремска Митровица.

ulica Vuka Karadžića 4, centrala 022/613-592, faks 022/621-861, direktor 022/625-393

Kategorije

Pretraga

unesite željeni pojam