Коришћење

Коришћење архивске грађе представља врло важан и крајњи  циљ свих послова на заштити архивске грађе.

Коришћење архивске грађе подразумева њено истраживање у научне и друге истраживачке сврхе и издавање уверења на основу чињеница садржаних у архивској грађи у јавноправне и приватноправне сврхе.

Услови и начин коришћења архивске грађе и библиотечког материјала утврђени су – Зaконом о културним добрима, („Сл. гласник РС“, бр. 71/94, 52/2011, 99/2011, и 6/2020.) , Законом о aрхивској грађи и архивској делатности („Сл. гласник РС“, број 6/2020.) и Правилником о условима и начину коришћења архивске грађе Историјског архива „Срем“.

Захтеви за издавање потврда о подацима из архивске грађе, оверених копија и преписа архивске грађе за потребе државних органа и организација, као и за остваривање права физичких и правних лица, подносе се у писаном облику, лично или поштом.

ФОРМЕ ЗАХТЕВА КОЈЕ МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ:

e@zahtev.jpg

E-mail: infozahtevi@arhivsrem.org.rs

Архив ради са странкама сваког дана од 8-14 часова, осим суботе и недеље. Странке се архиву могу обратити и писменим путем, или нам послати E-mail.

Читаоница

Рад са истраживачима: уторак, среда и четвртак од 8-11 часова.

Обавезна је најава истраживача дан раније служби коришћења на телефон 022/ 621-861

Контакт подаци

Адреса: Историјски архив Срем

Вука Караџића 4

Сремска Митровица

Телефон: 022/613-592

Факс: 022/621-861


O arhivu Srem ..

Историјски архив Срем
Сремска Митровица.

ulica Vuka Karadžića 4, centrala 022/613-592, faks 022/621-861, direktor 022/625-393

Kategorije

Pretraga

unesite željeni pojam