« | Home | »

Примена новог Закона о архивској грађи и архивској делатности

Привредна комора Србије  – РПК Сремска Митровица у сарадњи са Историјским архивом „Срем“ током месеца јуна 2021. године организује бесплатну обуку на тему:

Примена новог ЗАКОНА О АРХИВСКОЈ ГРАЂИ И АРХИВСКОЈ ДЕЛАТНОСТИ („Сл. гласник РС“, бр. 6/2020)

Предавач/тренер – Мирјана Медалић, виши архивист у Историјском архиву „Срем“.

Законом су уведене нове обавезе за све субјекте који стварају архивску грађу и документарни материјал (државне органе и организације, органе територијалне аутономије и јединица локалне самоуправе, установе, јавна предузећа, привредна друштва, предузетнике, лица која обављају регистровану делатност). Закон о архивској грађи уводи различита правила за јавни и приватни сектор.

Обука ће се одржати у свим општинама Срема по распореду и у терминима који су назначени у наставку;

РУМА понедељак 14.06.2021са почетком у 11 h

-конференцијска сала Културног центра Рума, Вељка Дугошевића 102

СТАРА ПАЗОВА среда 16.06.2021. са почетком у 11 h

-Бела зграда, Трг Зорана Ђинђића бб

ИНЂИЈАчетвртак 17.6.2021. са почетком у 11 h

-велика сала Културног центра, Војводе Степе 40а

СРЕМСКА МИТРОВИЦА; уторак 22.6.2021.  са почетком у 11 h

-велика сала Градске куће, Светог Димитрија 13

ИРИГ; четвртак 24.6.2021. са почетком у 11 h

-мала сала (II спрат) Општинске управе, Војводе Путника 1

ПЕЋИНЦИ;  петак 25.06.2021. са почетком у 11 h

-сала за састанке Општинске управе, Слободана Бајића 5

ШИД; уторак 29.6.2021. са почетком у 10 h

-сала Скупштине општине, Карађорђева 2

Обука: Примена закона о архивској грађи и архивској делатности

„Обавезно достављање преписа архивске књиге“

  • Поздравна  реч, увод и упознавање са установом   Историјским архивом „Срем“ као регионалном установом заштите  архивске грађе
  • Први део обуке у трајању од 45 минута
  • Законски прописи о архивској грађи некада и сада
  • Увођење електронског документа кроз нови Закон
  • обавеза доношења општих аката у канцеларијском пословању
  • казнене одредбе у Закону
  • Други део обуке у трајању од 45 минута

 ПАУЗА у трајању од 30 минута

– Практична примена Закона и подзаконских аката

– Упис у основну евиденцију о архивској грађи-архивска књига

– Уништавање безвредног документарног материјала

Питања и одговори

 


.. o članku