« | Home | »

e-Zahtev

e@zahtev

 

 

 

 

 

 

Stranica na kojoj ce se nalaziti obrazac u elektronskoj formi za izdavanje prepisa, uverenja i potvrda, radi regulisanja imovinsko-pravnog odnosa, dokaza školske spreme, dokaza stručne spreme, regulisanja radnog staža, ostvarivanja prava iz socijalnog osiguranja, sticanja prava na penziju.


.. o članku